jueves, 6 de enero de 2011

A això de caurer i tornar-te a aixecar,
de fracasar i tornar a començar,
de seguir un camí i tenir que desfer-lo,
de trobar el dolor i tenir que fer-li front.
A això no l’anomenis adversitat, anomena-ho
Saviesa

A questa cosa de sentir-te impotent,
de fixar-te una fita i haver de seguir-ne una altre,
de fugir d’una prova i haver de encarar-la,
de planejar un vol i haver de retallar-lo,
de aspirar i no poguer,
de voler i no saver,
d’avançar i no arribar.
A això, no l’anomenis càstic, anomena-ho
Ensenyament

A això de passar díes explendorosos,
díes feliços i díes tristos,
díes de soletat i díes de companyia.
A això, no l’anomenis rutina, anomena-ho
Experiència

A això, de que els teus ulls mirin i les teves orelles escoltin,
i el teu cervell funcioni i les teves mans treballin,
i la teva ànima irradïi, i la teva sensibilitat ho capti, i el teu cor estimi,
A això, no ho anomenis poder humà, anomena-ho
Miracle Diví